KONTAKT

Fundacja Doroty Stalińskiej NADZIEJA

Telofon:           22  724 91 66

E-mail:         nadzieja@fundacjanadzieja.org.pl

Konto:           02 1240 6348 1111 0000 5118 0984

KRS:          0000108710