FUNDACJA

Fundacja Doroty Stalińskiej  NADZIEJA  rozpoczęła oficjalnie działalność 8.02.2001

Celem Fundacji jest podejmowanie i finansowanie działań, mających na celu zapobieganie wypadkom drogowym  oraz niesienie pomocy ofiarom wypadków drogowych.

Fundacja stawia przed sobą zadania:

1. edukacja dzieci młodzieży dorosłych w zakresie prawidłowych zachowań na drodze
2. wyposażenie w elementy odblaskowe najwyższej jakości ratujące życie
3. pozyskiwanie informacji o miejscach szczególnie zagrożonych wypadkami i podejmowanie działań w celu likwidacji zagrożeń
4. pomoc rzeczowa i finansowa ofiarom wypadków
5. integracja wokół problemu bezpieczeństwa ludzi, firm i stowarzyszeń

———————————————————————————————————————————————————————————-

Nie warto umierać na drodze.
Bądź mądry przed szkodą a nie po szkodzie.

———————————————————————————————————————————————————————————-

Działalność Fundacji jest odpowiedzią na statystki:

Rocznie w wypadkach ginie ok. 3 tys. ludzi a około 37 tys. zostaje rannych
Rocznie ofiarami wypadków pada ok. 2 tys. dzieci (połowa to dzieci idące pieszo, potrącone na drodze).
* Rocznie na polskich drogach dochodzi do około 28 tys. wypadków.

Fundusze Fundacji stanowią dotacje, darowizny, zapisy spadków oraz praw majątkowych przekazanych Fundacji nieodpłatnie z terenu Polski i z zagranicy.

Namawiam zatem wszystkie firmy i osoby prywatne, aby inwestowały w lekcje bezpieczeństwa i elementy odblaskowe, które mogą uratować niejedno życie. I wspierały nasze działania stałymi dotacjami

 

Fundacja wpisana jest do rejestru Organizacji Pożytku Publicznego

url

Fundacja od początku swego istnienia współpracuje ściśle z Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

 

 

 

Fnndacja jest jednym z sygnatariuszy Europejskiej Karty Bezpieczeństwa