1 PROCENT

Fundacja Doroty Stalińskiej Nadzieja jest organizacją pożytku publicznego

Aby uzyskać status pożytku publicznego, organizacja musi prowadzić działalność w obszarach pożytku publicznego, które wymienia ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz spełnić dodatkowe wymagania dotyczące jawności i standardów swojego działania. Uzyskanie tego statusu daje organizacjom kilka przywilejów, m.in. możliwość korzystania z odpisu 1%.

—————————————————————————————————
KRS: 0000108710
KONTO:  02 1240 6348 1111 0000 5118 0984 
—————————————————————————————————

 

W 2007 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy, dotyczące przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych     dla organizacji pożytku publicznego. Prezentujemy podstawowe zasady.

Kto może przekazać 1% podatku organizacjom?

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

—————————————————————————————————-

Postaw grosik na „Nadzieję”, by nadzieję innym dać.

—————————————————————————————————-

 

Jak przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?

  • Wybrać organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1%
  • wiele fudacji używa słowa Nadzieja pełna nazwa naszej fundacji to Fundacja Doroty Stalińskiej Nadzieja 
  • Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28)
  • Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chce przekazać 1 % należnego podatku.

Ważnym jest, by nie pomylić się w nazwie czy numerze KRS, gdyż pomyłka oznacza niezłożenie wniosku i w takiej sytuacji 1% podatku nie będzie mógł być przekazany.

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do 10 gr.

Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy.

  • Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.
  • Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji.
  • 1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie (w deklaracjach złożonych po terminie, kwota podatku 1% nie zostanie przekazana)

W zakładce HISTORIA możecie Państwo zobaczyć jak wykorzystujemy Wasze pieniądze.